ACEBA és l'Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa que representa els centres de salut autogestionats de Catalunya. Les EBA, Entitats de Base Associativa.

Som 12 entitats de salut autogestionades, integrades en el Sisema Públic de Salut per prestar serveis de salut a la nostra població de referència. El nostre model de gestió, l’autogestió, ens permet mantenir la màxima autonomia, la clau del nostre èxit.

ACEBA està integrada per 10 CAPs, Centres d'Atenció Primària, repartits en tot el territori català. També en formen part Prevenció Assistència i Seguiment, especialitzada en la prevenció i l’assistència en l’àmbit de la salut mental i les addiccions, i Pediatria dels Pirineus, que gestiona i coordina l'atenció pediàtrica a la comarca de l'Alt Urgell.

ACEBA dóna cobertura sanitària a més de mig milió de ciutadans de Catalunya, el que representa el 7,3% de la població catalana (segons dades de l’IDESCAT). Entorn de 530 professionals formen part d’ACEBA, tot ells al servei de la salut de les persones.